Taloyhtiön hallituksen vastuu – mitä siihen kuuluu?

Taloyhtiön hallituksen jäsenen ensisijainen tehtävä on edustaa yhtiötä ja ajaa sen etua parhaalla mahdollisella tavalla. Apunaan hallitus käyttää isännöitsijää ja muita asiantuntijoita.

Taloyhtiön hallituksen jäseniltä ei vaadita tiettyä koulutusta tai ammatillista taustaa. Riittää, että jäsen on kiinnostunut yhtiön nykytilasta ja pystyy pitkäjänteiseen päätöksentekoon, joka palvelee kiinteistöä asukkaineen vielä vuosikymmenten päästä. Hallituksen jäsenten apuna toimii isännöitsijä ja eri alojen ammattilaiset. Isännöitsijä varmistaa, että jokainen päätös on lainmukainen ja hallituksella on riittävä tieto päätöksen tekemisen pohjalle.

Taloyhtiön hallitus ajattelee aina yhtiön etua

Kaikissa päätöksissä hallituksen jäsenen on ajateltava ensin yhtiön parasta, vaikka se sotisi omaa henkilökohtaista etua vastaan. Hallituksen jäsenen vastuulla on kuunnella osakkaita ja asukkaita sekä välittää tietoa mahdollisimman rehellisesti kaikille osapuolille.

Hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä ovat isännöitsijän nimittäminen ja osakekirjan antaminen tai vaihtaminen. Näitä asioita ei voi viedä yhtiökokoukseen päätettäväksi. Taloyhtiön hallituksen pitää myös varmistaa, että isännöitsijä paneutuu taloyhtiön asioihin tarpeeksi vakavasti ja noudattaa keskinäistä sopimusta.

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on valmistella hankkeet osakkaille

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on huolehtia, että yhtiön taloutta hoidetaan ammattimaisesti. Myös kirjanpito ja varainhoito tulee olla järjestetty asianmukaisesti.

Hallitus valmistelee suurimmat korjaushankkeet, kuten putki- ja julkisivuremontit, yhdessä isännöitsijän kanssa. Hankkeet kilpailutetaan ja esitellään kaikille osakkaille yhtiökokouksessa, jossa lopulliset päätökset tehdään.

Paikkakuntasi Retta Isännöitsijän löydät täältä.

Lue Retta Isännöinnin tyytyväisistä asiakkaista täältä.