Taloyhtiön autopaikat herättävät keskustelua – yhteisesti sovituista säännöistä selkeyttä

Miten taloyhtiön autopaikat jaetaan ja kuka asiasta päättää? Mitä jos kaikille asukkaille ei riitäkään paikkoja? Entä jos naapuri käyttää omaansa peräkärryn seisottamiseen tai asuntovaunun parkkeeraamiseen?

Auton vaivaton parkkeeraus on yksi asumismukavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti keskusta-alueella autopaikka helpottaa elämää, kun parkkipaikan etsimiseen ei tuhlaannu aikaa ja kotiovelle pääsee nopeasti. Autopaikkoihin liittyvät asiat herättävätkin keskustelua taloyhtiöissä: kaikille ei välttämättä löydy paikkaa tai joku asukkaista käyttää omaansa väärin.

Taloyhtiössä voi olla monenlaisia autopaikkoja aina parkkiruuduista autokatoksiin ja autotallipaikkoihin. Pääsääntöisesti autopaikat ovat joko yhtiöomisteisia tai osakasomisteisia. Jos taloyhtiö omistaa paikat, niistä maksetaan autopaikkavuokraa. Osakasomisteisista autopaikoista maksetaan puolestaan vastiketta.

Koska autopaikoista ei ole olemassa varsinaista lakia, niiden jakaminen perustuu pääasiassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteisiin. Se tarkoittaa, että kaikilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus autopaikan saamiseen. Siksi esimerkiksi vuokralainen on yhtä oikeutettu autopaikkaan kuin osakaskin.

Autopaikkojen jakoperiaatteet kaikille tiedoksi

Erimielisyyksiä syntyy helposti silloin, kun autopaikkoja ei riitä kaikille. Taloyhtiöomisteiset paikat jaetaankin yleensä jonotusperusteen mukaan. Jos asukas muuttaa tai luopuu autostaan, paikka vapautuu seuraavalle jonossa olevalle. On kuitenkin hyvä huomata, että jos asunto vaihtaa omistajaa, ei autopaikka siirry suoraan uudelle asukkaalle – paitsi tietenkin siinä tapauksessa, että autopaikka on osakkaan omistama.

Jonotusperiaatteen lisäksi autopaikkoja voi myös kierrättää tai arpoa. Varsinkin jos taloyhtiön autopaikat ovat eriarvoisia tai niitä on huomattavan vähän, ei autopaikan voida ajatella olevan ikuisesti saman asukkaan käytössä. Halutessaan asukkaat voivat myös vaihtaa paikkoja keskenään. Vaihdosta on kuitenkin ilmoitettava isännöitsijälle ja taloyhtiön hallituksen on se hyväksyttävä. Autopaikkojen jakoperusteet on hyvä käsitellä taloyhtiön hallituksessa tai yhtiökokouksessa ja tiedottaa asukkaille yhteisesti sovituista periaatteista.

Autopaikka ei ole tarkoitettu peräkärrylle tai vieraiden varalle

Autopaikka on tarkoitettu moottoriajoneuvon, pääasiassa auton, säilyttämiseen. Mopoauto on autoon rinnastettavissa oleva ajoneuvo, joten myös sen voi parkkeerata autopaikalle. Moottoripyöriä ja mopoja on luvallista pitää autopaikoilla, mikäli paikkoja on riittävästi – auton omistaja on kuitenkin etusijalla, jos paikoista on pulaa. Taloyhtiön autopaikat eivät ole tarkoitettu peräkärryn tai asuntovaunun säilyttämiseen. Poikkeuksen muodostavat sellaiset yhtiöt, joissa on vapaita autopaikkoja. Autopaikkoja ei myöskään voi varata itselleen esimerkiksi vieraiden tai säännöllisesti käyvän kodinhoitajan käyttöön. Myös autotalli on tarkoitettu nimenomaan auton säilyttämiseen; sitä ei siis voi vuokrata varastotilaksi.

Autopaikkaa tulee myös käyttää asianmukaisesti: pistoketolppiin ei saa jättää lämmitysjohtoja roikkumaan, auto tulee ajaa paikalle niin, että vieressä oleva auto mahtuu omaan ruutuunsa eikä paikalla saa pitää sellaista ajoneuvoa, joka ei mahdu ruutuun. Autopaikkasäännöt onkin hyvä kirjata ylös ja käydä läpi aina, kun paikka vaihtaa omistajaa. Jos yhteisesti sovituista säännöistä tai huomautuksista ei piittaa, voidaan autopaikkasopimus irtisanoa. Asukkaan kannattaakin olla ensisijaisesti yhteydessä isännöitsijään havaitessaan autopaikkojen väärinkäytöksiä.

Artikkelia varten on haastateltu Retta Isännöinti Oy:n yksikönpäällikkö Tiina Veijolaa.