Parveke – mitä siellä saa tehdä ja mihin tarvitaan lupa?

Kevään tullen parvekkeen käyttö mietityttää monia. Saako parvekkeella grillata, voiko sinne asentaa ilmalämpöpumpun, kuka päättää lasituksista ja onko parvekkeella lupa tupakoida?

Parveke on monelle erityisesti kesäaikaan tärkeä oleskelutila. Parvekkeella, johon myös parveketerassit ja kattoterassit rinnastetaan, saa elää ja asua siinä missä kodissa muutenkin. Tärkeää on kuitenkin noudattaa taloyhtiön järjestysmääräyksiä naapureiden huomioimista unohtamatta. Kaikkea ei kuitenkaan voi tehdä ilman asianmukaista lupaa taloyhtiöltä. Jotkut muutokset, kuten parvekkeen lasitus, edellyttävät myös erillistä viranomaislupaa.

Grillaus

Laki ei kiellä parvekkeella grillaamista, mutta taloyhtiön järjestyssäännöissä saattaa olla asiaa koskevia määräyksiä. Järjestysmääräyksillä on tarkoitus luoda viihtyisät puitteet asumiselle ja samalla pitää huolta turvallisuudesta. Tämän vuoksi grillaamista koskevat rajoitukset voivat olla perusteltuja parvekkeilla olevien palavien materiaalien tai riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi. Joka tapauksessa huoneistoparvekkeilla on paloturvallisuuden vuoksi hyvä käyttää ainoastaan sähkö- tai kaasugrilliä.

Tupakointi

Vuonna 2016 voimaan astunut tupakkalaki kieltää tupakoinnin taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa kuten esimerkiksi porraskäytävässä ja kellaritiloissa. Taloyhtiön järjestyssäännöissä tupakointi voidaan kieltää myös esimerkiksi rakennuksen sisäänkäyntien läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla. Huoneistoparvekkeilla tupakointi voidaan kieltää hakemalla tupakointikieltoa terveysviranomaisilta tai sisällyttämällä kielto yhtiöjärjestykseen, mikä kuitenkin vaatii yhtiökokouksen enemmistöpäätöksen.

Parvekelasitukset

Parvekkeen lasittaminen on muutostyö, joka edellyttää aina taloyhtiön lupaa. Lisäksi sitä varten tarvitaan erillinen lupa rakennusviranomaisilta. Muutostyöilmoitus tarvittavine liitteineen toimitetaan isännöitsijälle, jonka jälkeen hallitus päättää asiasta. Jos lupa myönnetään yhdelle osakkaalle, tulee se yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan myöntää kaikille. Taloyhtiön ulkonäön tulee olla yhdenmukainen, joten ensimmäiseksi yhtiöön asennettava lasitus määrittelee sen, minkälaiset lasitukset ovat jatkossa mahdollisia.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppua ei saa asennuttaa ilman taloyhtiön lupaa. Joillakin paikkakunnilla ilmalämpöpumppu vaatii erillisen luvan myös rakennusvalvonnasta.

Pistorasiat

Erilaisten tunnelmavalojen käyttäminen lisääntyy erityisesti loppukesään mentäessä. Jos parvekkeelta ei kuitenkaan löydy pistorasiaa, tulee sellaisen asentamiseen pyytää taloyhtiön lupa. Jos pistorasian asentamiseen saa luvan, työhön tulee käyttää riittävän pätevyyden omaavaa urakoitsijaa.

Kynttilät ja lyhdyt

Parvekkeella saa polttaa kynttilöitä, mutta vain paloturvallisella alustalla. Elävää tulta ei koskaan pidä jättää ilman valvontaa, joten myöskään parvekkeen kynttilöitä tai lyhtyjä ei tule jättää valvomatta.

Yleinen kunnossapito

Parveke kuuluu osakehuoneistoon ja on näin ollen osakkaan hallinnassa olevaa tilaa. Osakas vastaa lumen, jään ja roskien poistamisesta sekä esimerkiksi vedenpoistojärjestelmän puhtaanapidosta. Julkisivu, parvekkeen rakenteet ja kiinteästi asennetut varusteet ovat puolestaan taloyhtiön vastuulla. On kuitenkin hyvä muistaa, että osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista.

Artikkelia varten on haastateltu Retta Isännöinti Oy:n isännöitsijä Elina Ala-Könniä.