Miten toimia, jos naapurin äänet ovat häiriöksi?

Normaalit asumisen äänet kuuluvat kerros- ja rivitaloasumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi suihkussa tai wc:ssä käynnit, asunnossa liikkuminen tai pyykin- tai astianpesukoneen käyttö. Joskus naapurista kantautuvat äänet voivat kuitenkin olla häiritseviä. Miten toimia, jos naapurin äänet ovat häiriöksi?

Normaalit asumisen äänet kuuluvat kerros- ja rivitaloasumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi suihkussa tai wc:ssä käynnit, asunnossa liikkuminen, pyykin- tai astianpesukoneen käyttö, soittoharjoitukset tai lasten itku ja leikkien äänet. Huoneiston remontointi on sallittua päiväsaikaan ja jopa ajoittaiset juhlien äänet ovat hyväksyttäviä, kunhan ne eivät ole säännöllisiä ja toistuvia.

– Kovaa soitettu musiikki, myöhään jatkuvat juhlat ja yksin asuntoon jääneiden lemmikkien ääntelyt ovat varmaan yleisimpiä häiriökeskustelujen aiheita. Useinkaan kyse ei ole piittaamattomuudesta muita asukkaita kohtaan. Häiriön aiheuttaja ei välttämättä edes tiedä itse tai lemmikkinsä aiheuttaneen häiriötä, toteaa Retta Isännöinnin isännöitsijä Irina Havinmaa.

Paras tapa lähestyä asiaa on keskustella kokemastaan häiriöstä rauhallisesti ja asiallisesti häiriön aiheuttajan kanssa. Kokemastaan häiriöstä voi keskustella myös silloin, kun varsinaisen asumishäiriön kriteerit eivät täyty, esimerkiksi soittoharjoitusten ajankohdasta ja kestosta.

”Ensisijainen keino ongelmien ratkaisemiseen on keskustelu naapurin kanssa. Jos sopua ei synny, on hyvä ottaa yhteyttä isännöitsijään ja taloyhtiön hallitukseen. He arvioivat, onko taloyhtiön syytä ryhtyä toimenpiteisiin”, Havinmaa kertoo.

Häiriön jatkuessa kirjallinen ilmoitus taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle

Mikäli keskustelu naapurin kanssa ei auta ja häiritsevä käytös jatkuu, taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle on syytä tehdä kirjallinen ilmoitus häiriötä aiheuttavasta asukkaasta.

– Järkevää on pyytää ilmoitukset myös muilta häiriötä kokeneilta asukkailta, Havinmaa opastaa.

Ilmoitukseen on hyvä kirjata yksilöidysti häiriön laatu, tapahtuma-ajankohdat ja häiriöiden kesto. Taloyhtiön hallitus käsittelee häiriöilmoituksen ja päättää sen pohjalta jatkotoimenpiteistä. Asian vakavuuden perusteella häiriötä aiheuttaneelle toimitetaan joko kirjallinen huomautus tai varoitus.

Häiriön aiheuttajalle on myös annettava kohtuullinen aika parantaa tapansa.

–Jos varoituksella ei ole vaikutusta ja asumishäiriöt jatkuvat, taloyhtiöllä on äärimmäisenä keinona mahdollisuus ottaa huoneisto yhtiön hallintaan.

–Itse en kuitenkaan muista uraltani yhtään tapausta, jossa asia olisi edennyt näin pitkälle pelkästään asumishäiriöiden vuoksi. Suurin osa häiriötapauksista saadaan selvitettyä jo pelkällä keskustelulla, Havinmaa kertoo.

Pähkinänkuoressa

  • Taloyhtiö ei voi kieltää normaaleja elämisen ääniä. Normaalit asumisen äänet kuuluvat taloyhtiöasumiseen.
  • Ensisijainen keino ongelmien ratkaisemiseen on keskusteleminen yhdessä naapurien kanssa.
  • Mikäli keskustelu naapurin kanssa ei tuota tulosta, häiriöstä tulee tehdä häiriöilmoitus taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Lue lisää ajankohtaisista taloyhtiöasumisen aiheista!