Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Taloyhtiön hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksen yhteydessä. Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millaisia taitoja hallitustyöhön tarvitaan?

Lakisääteisesti taloyhtiöllä tulee aina olla hallitus. Sen tehtäviin kuuluu yhtiön etujen valvominen ja taloyhtiön hallinnon järjestäminen siten, että taloyhtiön arvo säilyy.

Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa valvoo, että yhtiökokoukset pidetään ja kokouksissa päätetyt asiat hoidetaan. Lisäksi hallitus huolehtii, että kaikki taloyhtiön lakisääteiset asiat, kuten tilinpäätös ja muut kirjanpidolliset asiat tulevat tehdyiksi. Hallituksen vastuulla on myös isännöitsijän valinta. Taloyhtiöt hankkivat isännöitsijä- ja huoltoyhtiöiden palveluja, jotta taloyhtiön hallinnolliset ja kiinteistön huoltoon liittyvät tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

Minkälainen on hyvä hallituksen jäsen?

Taloyhtiön hallituksen jäsenillä tai puheenjohtajalla ei ole erityisiä koulutus- tai kokemusvaatimuksia. Jotta voi toimia hallituksessa, tulee olla kiinnostunut yhteisistä taloyhtiöön ja asumiseen liittyvistä asioista. Hyvä hallituksen jäsen on paitsi motivoitunut, myös ratkaisukeskeinen.

Moni arastelee hallitusjäsenyyttä peläten esimerkiksi hallituksen vahinkovastuuta tai korvausvelvolliseksi joutumista. Hallitus on kuitenkin vastuussa vain tarkoituksellisesti aiheuttamastaan vahingosta – kuten silloin, jos tarvittavien huoltotöiden kieltämisestä seuraa taloyhtiölle vahinkoja.

Taloyhtiön hallituksessa toimiminen on vapaaehtoista ja siitä maksettavat korvaukset ovat lähinnä kulukorvauksia. Hallituksen jäsenet voivat saada kokouspalkkioita, mutta korvausten osalta puhutaan yleensä vuositasolla korkeintaan sadoista euroista. Kokouspalkkioista päättää yhtiökokous ja pääkaupunkiseudulla kokouspalkkiot ovat keskimäärin suurempia kuin muualla Suomessa. Hallituksen puheenjohtaja saa yleensä suurempaa palkkiota kuin muut jäsenet, koska hallitustyöskentely työllistää häntä enemmän.

Hallituksen kokoontumisia ei ole laissa määritelty, mutta yleensä hallitus kokoontuu muutamia kertoja vuodessa. Jos taloyhtiössä on menossa korjaushankkeita, ne edellyttävät yleensä tiiviimpää yhteydenpitoa ja kokoontumisia. 

Yhtiökokousta ei voida pitää ilman hallituksen puheenjohtajan läsnäoloa ja puheenjohtaja toimii myös yleensä yhtiökokouksen puheenjohtajana esitellen käsiteltävät asiat ja jakaen puheenvuorot. Jos kokouksessa toimeenpantavassa äänestyksessä äänet eivät mene tasan, silloin hallituksen puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

Mistä taloyhtiön hallitus päättää?

Hallitukselle on oleellista toimia yhtiön ja sen osakkaiden edun mukaisesti. Omaa tai yhden asukkaan etua ei hallitukseen voi lähteä ajamaan. Hallituksessa voidaan päättää sellaisista toimenpiteistä, jotka on mahdollista toteuttaa yhtiökokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Hallitus ei siis voi ilman yhtiökokouksen päätöstä tehdä laajakantoisia toimia kuten käynnistää budjetin ylittäviä korjaushankkeita.

Hallitusta koskee myös huolellisuusvelvoite. Se tarkoittaa, että hallituksen ei tule tahallisesti aiheuttaa, viivyttää tai kieltää esimerkiksi turvallisuuden kannalta oleellisia toimenpiteitä. Jos hallituksen taholta jätetään vaikkapa talvella kattolumityöt hoitamatta ja myöhemmin siitä seuraa vahinkoja, on hallitus vastuussa päätöksensä kautta asiasta.

Taloyhtiökohtaisesti päätetään, kuka vastaa virallisesta tiedottamisesta taloyhtiössä.  Useimmiten isännöitsijä hoitaa yleisen tiedottamisen. Ilmoitustaulu löytyy suurimmasta osasta taloyhtiöitä, mutta viestinnän tueksi on nykyisin myös erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Tämän artikkelin asiantuntijana toimi Retta Isännöinnin isännöitsijä Heikki Karttunen.

Jos taloyhtiössäsi on harkittu isännöinnin kilpailuttamista, kannattaa olla meihin yhteydessä. Retta Isännöinti – taloyhtiöiden puolesta.