Mikä on taloyhtiöstrategia?

Jotta asuminen ja eläminen taloyhtiössä olisi sellaista kuin sen osakkaat ja asukkaat haluavat, yhtiön kehityksen tavasta ja suunnasta tulee sopia yhdessä. Näin peruskorjaukset, pienemmät remontit ja muut tarvittavat asiat tulevat tehdyksi ajallaan ja yhteisesti päätetyllä tavalla. Tätä yhteistä ja ylöskirjattua näkemystä kutsutaan taloyhtiön strategiaksi.

Kun taloyhtiön osakkaat ja asukkaat ovat sopineet yhtiön kehityksen tavasta ja suunnasta ja yhtiölle on laadittu strateginen linjaus, on päätöksenteko helpompaa ja yksinkertaisempaa. Esimerkiksi korjausrakentamiseen liittyvät päätökset sujuvat nopeammin, kun jo taloyhtiön hallituksen yhtiökokoukselle tekemät päätösesitykset pohjautuvat yhdessä päätettyyn linjaukseen korjaustoiminnan tasosta ja tavasta taloyhtiössä. Mikäli taloyhtiöön ei ole luotu strategista linjausta, saattaa tilanne olla sellainen että taloyhtiön osakkaat ovat eri linjoilla talon korjaukseen, kunnossapitoon ja kehitykseen liittyvissä asioissa taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Tästä syntyy helposti tilanne jossa korjaustoiminta, kunnossapito ja kiinteistön kehitystoimet jäävät tekemättä tai niiden tekeminen viivästyy ja korjausvelkaa pääsee syntymään.   

Kun taloyhtiölle on laadittu strategia ja siinä linjattuja asioita noudattavat yhtiön sekä osakkaat, asukkaat, hallitus että isännöitsijä, on asioiden hoitaminen ja niistä päättäminen helpompaa ja yksinkertaisempaa. Tällöin myös päätökset ja päätöksentekoon johtavat esitykset pohjautuvat yhdessä sovittuun strategiaan ja päätöksenteosta tulee läpinäkyvämpää.

Taloyhtiöstrategia on muutaman sivun mittainen tiivis asiakirja, joka on laadittu taloyhtiön osakkaille ja asukkaille tehdyn vakiomuotoisen kyselyn vastausten perusteella. Asiakirjasta selviää taloyhtiön historia ja perustiedot, nykytila, korjaushistoria, tiedot strategian laatimista varten tehdystä osakas- ja asukaskyselystä ja siitä tehdyt johtopäätökset sekä kyselyn vastausten pohjalta tehty taloyhtiön strateginen linjaus.

Taloyhtiöstrategian avulla jokainen taloyhtiön asukas tietää, mihin suuntaan yhtiön tulevaisuus on menossa ja mitä taloyhtiössä tapahtuu. Mahdolliset tulevatkin osakkaat näkevät jo ostopäätöstä tehdessään, millaisesta taloyhtiöstä ovat kotia etsimässä kun pääsevät tutustumaan taloyhtiön strategiaan jo osana huoneiston myyntimateriaalia.

Taloyhtiöstrategia linjaa taloyhtiön kehityssuuntaa

Taloyhtiön elinkaaren pitkäjänteinen hallinta onnistuu parhaiten strategialla, jossa määritellään selkeät linjaukset taloyhtiön kehityksen tavasta ja suunnasta.

Taloyhtiöstrategialla ja sen määrätietoisella toteuttamisella taloyhtiö voi myös vaikuttaa asunto-osakkeidensa arvon kehittymiseen. Strategiassa määritellään, miten ja millaisessa kunnossa taloyhtiö pidetään ja millaisia palveluita taloyhtiössä käytetään.

Taloyhtiöstrategia ei ole kiveen hakattu ikuinen totuus, vaan sitä muutetaan tai päivitetään aina tarvittaessa taloyhtiön ja sen osakkaiden tilanteen mukaan. Säännöllisesti, muutamien vuosien välein toteutettavan osakas- ja asukaskyselyn avulla strateginen linjaus pysyy taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden tahdon mukaisena.

Taloyhtiön hallitus käsittelee vuosittain strategian ennen varsinaista yhtiökokousta, jossa se sitten vahvistetaan.

Kuinka taloyhtiöstrategia eroaa taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmasta?

Taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma on teknisten asiantuntijoiden tekemä suositus taloyhtiössä seuraavien kymmenen vuoden aikana tarpeelliseksi arvioiduista rakennuksen ylläpitoon, korjaustoimintaan ja talotekniikkaan liittyvistä toimenpiteistä. Suunnitelmat pohjautuvat kuntoarviossa, kuntotutkimuksessa tai muissa teknisissä tutkimuksissa havaittuihin asioihin ja erilaisten rakenneosien laskennallisiin elinikäodotuksiin.

Taloyhtiön strategia taas on taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden yhteinen tahtotila taloyhtiön kehityksen suunnasta ja tavasta. Strategisessa linjauksessa voidaan ottaa kantaa erilaisiin teknisiin asioihin sekä rakennuksen ylläpitoon ja saneeraushankkeisiin liittyviin asioihin ja aikatauluihin, mutta kaikki siinä mainitut asiat ovat taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden yhdessä päättämiä.

Taloyhtiöstrategian ja taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman suurimpana erona on niissä mainittujen asioiden ja tavoitteiden toteuttamishalu. Kun asiat päätetään yhdessä ja päätösten pohjana käytetään tarvittaessa asiantuntijoiden tutkimuksia ja mielipiteitä, kuten taloyhtiöstrategiassa, asiat toteutetaan varmemmin ja oikea-aikaisesti. Teknisiin faktoihin perustuvassa ohjeellisessa suunnitelmassa – eli taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmassa – suunnitelmat saatetaan helpommin jättää toteuttamatta.