Isännöitsijän työ

Isännöitsijän työ on vaihtelevaa ja nopeatempoista. Ennen kaikkea isännöinti on kuitenkin asiakaspalvelua. Asiakaskokemus on Retta Isännöinnissä kaiken tekemisen ydin, ja mittaamme saamaamme asiakaspalautetta systemaattisesti. Etsimämme henkilöt ovat asiakaspalveluhenkisiä ammattilaisia, joille on tärkeää olla mukana tekemässä isännöintialan parasta asiakaskokemusta.

Isännöitsijä vastaa yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta yhdessä yhteistyökumppaneiden kuten huoltoyhtiön kanssa. Isännöitsijä toimiikin taloyhtiön operatiivisena johtajana hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Isännöitsijän toimenkuva on vastuullinen ja monialainen, ja työtehtävissä hyötyä on sekä teknisestä, juridisesta että kaupallisesta taustasta. Retta Isännöinnin palveluksessa menestyvät parhaiten henkilöt, joilla on itsenäinen työskentelyote, paineensieto- ja organisointitaitoa sekä yhteistyökykyä ja -halua.

Isännöintiala on jatkuvassa murroksessa. Uudet lait ja säädökset asettavat lisää vastuita niin taloyhtiöille kuin isännöitsijöillekin. Tämän lisäksi suomalaisen rakennuskannan ikääntyminen, peruskorjaustarpeiden lisääntyminen ja vaatimukset energiatehokkuudessa tekevät toimivasta isännöinnistä taloyhtiöille entistäkin tärkeämpää.