Huoneistotietojärjestelmään siirrytään vuoden 2023 aikana

Maanmittauslaitos ylläpitää sähköistä huoneistotietojärjestelmää, jonne kerätään tietoa kaikkien osakesarjojen omistuksista. Järjestelmästä löytyvät siis jatkossa tiedot paitsi huoneistojen, myös vaikkapa osakkeellisten autopaikkojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Huoneistotietojärjestelmän sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan asuntokauppojen yhteydessä ja lainan vakuutena.

Uudet taloyhtiöt on valmistuessaan rekisteröity suoraan sähköiseen järjestelmään vuoden 2019 alusta alkaen, ja vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelot pitää siirtää huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Järjestelmään siirtyminen on pakollista kaikille taloyhtiöille. Tietoja asunnon omistuksesta tarvitaan niin pankin kanssa asioitaessa kuin asuntoa vaihdettaessakin. Sähköinen huoneistotietojärjestelmä yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi ja parantaa tietojen saatavuutta, luotettavuutta sekä kattavuutta.

Mitä muutos tarkoittaa?

Kun taloyhtiö on siirtynyt sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiön virallista osakeluetteloa ylläpidetään Maanmittauslaitoksella ja paperiset osakekirjat poistuvat käytöstä. Sähköisen huoneistotietojärjestelmän avulla tietojen saatavuus ja luotettavuus paranevat, kun jatkossa tiedot löytyvät yhdestä rekisteristä. Paperisista osakekirjoista luopuminen helpottaa myös esimerkiksi rahoituslaitosten ja isännöitsijöiden työtä. Isännöitsijätoimisto saa jatkossa tiedon osakkeiden omistuksissa tapahtuvista muutoksista suoraan huoneistotietojärjestelmästä.

Vaatiiko muutos toimenpiteitä taloyhtiöltä?

Retta Isännöinti huolehtii isännöimiensä taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirron edellytysten järjestämisestä sekä itse tiedonsiirtotyöstä. Tiedotamme osakkaita vaadittavista toimenpiteistä, kun taloyhtiön siirtyminen huoneistotietojärjestelmään on tehty.

Osakkaiden tulee hakea oman osakehuoneistonsa sähköistä rekisteröintiä

Kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, jokaisen osakkeenomistajan tulee hakea osakehuoneistonsa (sekä muiden osakkeellisten tilojen, esimerkiksi osakkeellisten autopaikkojen) omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta. Rekisteröintiä on haettava 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään tai aiemmin, jos osake vaihtaa omistajaa

Lue lisää: www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma