Huoltokirjalla tehokkuutta kiinteistön suunnitelmalliseen kunnossapitoon

Nainen ja mies ihastelevat uutta toimitilaa retta.fi isännöinnin palvelut

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän keskeisenä tehtävänä on kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen sekä kiinteistön arvon säilyttäminen. Taloyhtiön huoltokirja mahdollistaa taloyhtiön systemaattisen ja suunnitelmallisen kunnossapidon. Suurelta osalta taloyhtiöistä huoltokirja kuitenkin puuttuu tai dokumentointi on vaillinaista. 

Huoltokirja on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti pakollinen kaikissa vuoden 2000 jälkeen valmistuneissa kiinteistöissä, sekä vanhoissa kiinteistöissä niiden rakennusosien ja laitteiden osalta, joihin on kohdistunut rakennusluvan alainen korjaushanke, kuten esimerkiksi julkisivu- tai linjasaneeraus. Vaikka huoltokirja ei ole pakollinen kaikissa ennen maankäyttö- ja rakennusasetuksen voimaan tuloa valmistuneissa kiinteistöissä, hyvä kiinteistönpitotapa edellyttää sen laatimista. 

Huoltokirjan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa kiinteistön ja sen laitteiden kunnon säilyminen sekä ennaltaehkäistä kunnossapidon ja huollon puutteesta johtuvia korjauksia. Huoltokirja siis ohjaa kiinteistön kunnossapitoa ja auttaa säilyttämään kiinteistön arvon.

Sähköinen huoltokirja nostaa suunnitelmallisen kunnossapidon uudelle tasolle sekä parhaimmillaan mahdollistaa hallitukselle kiinteistön kunnossapidon, huollon ja siivouksen palvelunlaadun seuraamisen esimerkiksi isännöinnin palveluportaalin kautta. Huoltokirjan tarkoituksena on tuoda näkyviin kaikki huoltotehtävät aikataulutettuina ja näyttää niiden kuittaustilanne. Huoltokirjaan tallentuu myös historiatiedot tehdyistä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä.