Taloyhtiön hissiturvallisuus – kahdeksan vinkkiä turvalliseen hissimatkustamiseen

Lapsen sormet tai aikuisen takin helma jäävät väliin, kun hissin liukuovet sulkeutuvat. Koiran ulkoiluttaja ei meinaa ehtiä perään, kun koira jo livahtaa hissiin. Hissikori jumittuu kerrosten väliin, koska se on liian täynnä. Vaikka hengenvaaralliset hissivahingot ovat harvinaisia, vaaratilanteita sattuu säännöllisesti. Miten ne voisi välttää niin, että taloyhtiön hissiturvallisuus säilyisi?

Hissin turvallisuudesta vastaa aina hissin omistaja. Käytännössä se tarkoittaa, että taloyhtiön hissiturvallisuus on hallituksen ja isännöitsijän vastuulla. Jotta hissi olisi turvallinen käyttää ja pysyisi toimintakuntoisena mahdollisimman pitkään, se on tarkistettava ja huolettava säännöllisesti. Hissiturvallisuuslaki määrittelee, että hissien määräaikaistarkistukset tehdään kahden vuoden välein ja että tarkastuksen voi suorittaa vain valtuutettu tarkastuslaitos.

Koska hissiturvallisuus on hissin omistajan vastuulla, kannattaa taloyhtiössä panostaa hissin vuosihuoltosopimukseen ja huolto-ohjelmaan, joka laaditaan esimerkiksi hissivalmistajan ohjeisiin, hissityyppiin ja hissin ikään perustuen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES valvoo hissien turvallisuutta muun muassa kehittämällä hissiturvallisuussäädöksiä, valvomalla hissihuoltoliikkeiden toimintaa ja laatimalla hissien turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia. Oleellinen osa taloyhtiön hissiturvallisuutta onkin se, että hissin käyttäjiä ohjeistetaan siitä, miten hissillä matkustaminen sujuu mahdollisimman turvallisesti. 

Näin käytät hissiä turvallisesti:

1.    Noudata aina hissin opastetaulussa ilmoitettuja henkilö- ja painorajoituksia. Mikäli hissi ylikuormittuu, on vaarana, että hissikori jumittuu kerrosten väliin.

2.    Hissivahingot sattuvat tyypillisesti hissin ovien välittömässä läheisyydessä. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, ettei hissi ole liian täynnä. Näin kukaan matkustajista ei joudu turhan lähelle oviaukkoa.

3.    Älä kuljeta hissillä isokokoisia tai raskaita esineitä, kuten sänkyä tai kaappia. Kiilautumisvaara on todellinen erityisesti sellaisissa hisseissä, joissa yksi seinistä liikkuu. On turvallisempaa jättää kuorma hissin kuljetettavaksi samalla, kun itse kulkee portaita pitkin.

4.    Hyvin tyypillinen hissivahinko on se, että lapsen sormet jäävät hissin liukuovien väliin. Opeta lapselle hissin turvallinen käyttö ja muista, että lasten on turvallisinta kulkea hissillä aikuisten seurassa.

5.    Pidä kotieläimet kytkettyinä, hihna lyhyenä ja lemmikki mahdollisimman kaukana hissin ovista. Vaaratilanne syntyy esimerkiksi silloin, jos lemmikin hihna jää ovien väliin niin, että omistaja ja lemmikki joutuvat eri puolille hissin ovia. Nykyaikaisten automaattihissien ovet eivät välttämättä tunnista koiran flexitaluttimen ohutta hihnaa ja sulkeutuvat ennen kuin lemmikinomistaja ehtii perään.

6.    Vanhemman malliset hissit saattavat pysähtyä siten, etteivät ne ole aivan kerrosten tasalla. Noudata varovaisuutta erityisesti silloin, kun hissi pysähtyy. 

7.    Jos hississä ilmenee vikaa, ilmoita siitä viipymättä huoltoyhtiölle. Huoltoyhtiö tilaa paikalle hissihuollon.

8.    Mikäli kiinteistössä on palohälytys tai muu hätätilanne, käytä hissin sijaan portaita.


Artikkelin asiantuntijana Retta Isännöinnin isännöitsijä Kari Salminen.