Asiakas kertoo: ”Avoin viestintä isännöitsijän ja hallituksen välillä on edellytys sujuvalle yhteistyölle”

Vanha kerrostaloasunto ja kauniit parvekkeet lähellä toisiaan.

Jokaisen osakkeenomistajan on hyvä tietää, miten omaa taloyhtiötä kehitetään ja miten sen rahoja tullaan käyttämään, sillä taloyhtiön pitkäjänteinen kehittäminen nostaa, tai vähintäänkin säilyttää, sijoituksen arvoa.

Ammattitaitoinen isännöitsijä huolehtii yhdessä hallituksen kanssa taloyhtiön johtamisesta.

– Jo siinä vaiheessa, kun on ostamassa asuntoa, pitäisi osata katsoa itse asunnon lisäksi mitä taloyhtiössä tapahtuu, onko isoja remontteja tulossa vai joko ne on tehty. Isännöintitodistuksen tulee sisältää mahdollisimman paljon tietoa, Retta Isännöinnin isännöitsijä Susanna Myller sanoo.

Strategia linjaa taloyhtiön kehittämistä

Taloyhtiön strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, johon kootaan osakkaiden ja asukkaiden yhteiset tavoitteet kiinteistön kehittämiseksi ja asumiskokemuksen parantamiseksi.

– Taloyhtiöstrategian ideana on selvittää taloyhtiön talouden ja kiinteistön nykytila ja määrittää osakkaiden tahtotila, mihin suuntaan yhtiötä halutaan viedä ja kehittää pitkällä aikavälillä. Kiinteistön kunnosta huolehtimisessa minimivaatimus on tehdä kiinteistön kuntokartoitus ja PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma. PTS:ssä varmistetaan, että kunnossapitotarpeet tarkistetaan säännöllisesti eikä huoltoa tai korjaustarpeita laiminlyödä ja etteivät kaikki korjaushankkeet myöskään osu samalle vuodelle, Myller kertoo.

PTS tulee nostaa hyvissä ajoin hallituksen agendalle, jotta mahdolliset taloyhtiön korjaushankkeet voidaan suunnitella ja kilpailuttaa rauhassa. Korjaushankkeiden kilpailutus ja suunnittelu sekä vienti yhtiökokoukseen vievät aikaa, ellei hallitus ole saanut jo aiemmin valtuutusta hankkeelle tai korjaushankkeita ole kirjattu valmiiksi vuosikorjausbudjettiin.

Sujuva yhteistyö avainasemassa

Hallituksen jäsenet hoitavat taloyhtiön asioita yleensä vapaa-ajallaan oman työnsä ohella. Hallituksen työkuormaa helpottaa asiantunteva isännöitsijä, joka hoitaa taloyhtiön asioita kokopäiväisesti ja jakaa tietoa hallituksen jäsenille.

– As. Oy Voudinrinteessä pidetään hallituksen kokouksia neljästä kuuteen kertaan vuodessa, välillä asioita käsitellään sähköpostitse ja ne kirjataan sitten seuraavan kokouksen pöytäkirjaan. Isännöitsijämme Susanna Myller kerää asialistan ja lähettää materiaalit sähköpostilla etukäteen tutustuttavaksi. Näin hallituksen kokoukset etenevät jouhevasti ja ovat lyhyempiä, kun asioista voidaan päättää saman tien ja tarvittaessa tarkentaa vain niitä kohtia, joista on herännyt kysymyksiä. Meillä isännöitsijä myös toimittaa kokouspöytäkirjan aina samana iltana, As. Oy Voudinrinteen hallituksen puheenjohtaja Sini Turo kiittelee.

Aktiivinen ja avoin viestintä isännöitsijän ja hallituksen välillä antaa edellytykset sujuvalle yhteistyölle ja taloyhtiön menestyksekkäälle johtamiselle.

Isännöitsijä on ammattilainen

– Talotekniikka kehittyy valtavalla vauhdilla ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia ratkaisuja. Kokeneen isännöintitoimiston asiantuntijoiden hyödyntämisen hyvä puoli on, että he seuraavat alaa, tuntevat eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaavat myös kertoa kokemuksia toisista taloyhtiöistä. Ammattitaitoinen isännöitsijä tuo myös hallitukselle tietoa ja uusia ehdotuksia. Jos isännöintialaa ei seuraa säännöllisesti, on vaikea pysyä kehityksen perässä, Turo muistuttaa.

Retta Isännöinnin isännöitsijä Susanna Myller on paitsi kokenut myös kouluttautunut. Hänellä on sekä isännöintialan (ITS) että teknisen isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS-TEK). Johtavan ammatti-isännöitsijän (AIT) tutkinnon suorittaminen on loppusuoralla.

– Hyvä isännöitsijä on hyvä kuuntelija, projektipäällikkö, korjausasioiden asiantuntija ja taloyhtiön kirstunvartija, Susanna Myller määrittelee.