ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistava taloyhtiö.

Tarkemmat ohjeet avustuksen hakuun löytyvät ARAn sivuilta:

​Milloin korjaukset voi aloittaa?
1.1.-30.6.2020 aikana työt voi aloittaa ennen kuin avustushakemus on toimitettu ARAan.
Avustuskelpoisia korjauksia voidaan avustaa, kun hakemus liitteineen toimitetaan ARAan viimeistään 30.6.2020.

1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Avustuksen hakeminen
Avustusta voi hakea ARAn verkkoasiointipalvelussa helmikuusta 2020 alkaen. Verkkolomake avustuksen hakemiseksi tulee käyttöön helmikuun aikana.