Hankintaopas

Nainen ja mies hymyilevät toimistolla Retta

Rettan hankintaopas ohjaa kaikkia tekemiämme hankintoja.
Hankintaohjeistuksemme pohjautuu vastuullisuusohjeisiimme, eettisiin liiketapaperiaatteisiimme (Code of Conduct), strategiaamme, arvoihimme sekä Rettan hyväksymissääntöihin. Kaikki hankinnat tulee aina tehdä läpinäkyvästi lakeja, määräyksiä ja hyviä tapoja noudattaen.


Rettan keskitetty hankinta ohjaa kaikkia toimittaja- ja kumppanivalintoja. Otamme aina huomioon palvelu- ja materiaalihankintojen mahdolliset ympäristövaikutukset. Hankinnan periaatteet ja toimintatavat koskevat jokaista Rettalla hankintoja tekevää tai niihin osallistuvaa henkilöä. Rettan ohjeiden noudattaminen on vähimmäisvaatimus hankintoja tehdessä. Lisäksi noudatamme aina asiakkaamme vastuullisuus- ja hankintaohjeistuksia.


Hankinta on osa Rettan päivittäistä työtä. Hankinnat asiakaskohteisiin voidaan tehdä esimerkiksi asiakkaiden kanssa laadittujen strategioiden ja suunnitelmien pohjalta tai tarpeeseen perustuvan yksittäisen toimeksiannon pohjalta. Hankintojen toteutusmalli ja valittu menettelytapa riippuu kohteen luonteesta sekä asiakkaan tavoitteista ja päätöksentekomallista. Retta toimii asiakkaan edustajana ja edunvalvojana hankinnoissa.