Hankintaopas

Nainen ja mies hymyilevät toimistolla Retta

Rettan hankintaopas ohjaa kaikkia tekemiämme hankintoja.
Hankintaohjeistuksemme pohjautuu vastuullisuusohjeisiimme, eettisiin
liiketapaperiaatteisiimme (Code of Conduct), strategiaamme,
arvoihimme sekä Rettan hyväksymissääntöihin. Kaikki hankinnat tulee
aina tehdä läpinäkyvästi lakeja, määräyksiä ja hyviä tapoja noudattaen.


Rettan keskitetty hankinta ohjaa kaikkia toimittaja- ja kumppanivalintoja. Otamme aina huomioon palvelu- ja materiaalihankintojen
mahdolliset ympäristövaikutukset. Hankinnan periaatteet ja toimintatavat koskevat jokaista Rettalla hankintoja tekevää tai niihin
osallistuvaa henkilöä. Rettan ohjeiden noudattaminen on
vähimmäisvaatimus hankintoja tehdessä. Lisäksi noudatamme aina
asiakkaamme vastuullisuus- ja hankintaohjeistuksia.


Hankinta on osa Rettan päivittäistä työtä. Hankinnat asiakaskohteisiin
voidaan tehdä esimerkiksi asiakkaiden kanssa laadittujen strategioiden
ja suunnitelmien pohjalta tai tarpeeseen perustuvan yksittäisen
toimeksiannon pohjalta. Hankintojen toteutusmalli ja valittu menettelytapa riippuu kohteen luonteesta sekä asiakkaan tavoitteista ja
päätöksentekomallista. Retta toimii asiakkaan edustajana ja edunvalvojana hankinnoissa.