Katon kuntotarkastus kannattaa tehdä säännöllisesti

Olisiko aika kivuta katolle tarkastamaan sen kunto? Jos edellisestä kerrasta on vierähtänyt tovi, kannattaa pistää toimeksi. Katon kunto olisi nimittäin syytä tarkistaa vuosittain.

Katto on yksi kiinteistön tärkeimmistä rakenteista. Se suojaa säältä ja pitää veden pois talon muista rakenteista. Varsinkaan kerrostaloissa katolle ei kuitenkaan ole ihan helppo nähdä tai päästä käymään, joten katon kuntotarkastus saattaa helposti unohtua. Vain kuntoa säännöllisesti seuraamalla voi mahdollisiin ongelmakohtiin tarttua hyvissä ajoin niin, ettei vakavampia vuotovahinkoja ehdi syntyä.

Katon kuntotarkastus voidaan tehdä silmämääräisesti

Katon kuntotarkastus on hyvä tehdä vuosittain. Kenen tahansa ei katolle kuitenkaan kannata kiivetä, jotta tarkastus sujuisi kaikki turvamääräykset huomioiden. Tarkastuksen voi teettää esimerkiksi omalla huoltoyhtiöllä, joka tarkistaa katon silmämääräisesti. Vuosittaisessa tarkastuksessa käydään läpi, onko katolle kertynyt isompia roskia, näkyykö vesikatossa ilmeisiä vaurioita ja ovatko kattoturvatuotteet, kuten lumiesteet ja turvavaljaiden kiinnityspisteet, asianmukaisessa kunnossa.

Vuositarkastuksen lisäksi katolle on syytä teettää sopivin väliajoin myös perusteellisempi kuntotutkimus. Erillinen tutkimus on ajankohtainen yleensä 10–15 vuoden välein, vanhemmat katot kannattaa tarkastaa useamminkin.

Kattoremontteja tekevät urakoitsijat tarjoavat ilmaisiakin kuntokartoituksia, mutta vaikka ne osviittaa katon kunnosta tarjoavatkin, eivät tulokset välttämättä anna katon kokonaistilanteesta riittävän kattavaa tietoa. Ilmaisten kuntoanalyysien sijaan taloyhtiöissä kannattaakin panostaa puolueettoman tahon perusteellisiin tutkimuksiin.

Katon kuntotarkastus tuo kustannussäästöjä

Hyvin huolletun katon elinkaari on pidempi kuin sellaisen, jonka annetaan rapistua vuodesta toiseen. Säännöllinen kuntotarkastus on myös taloudellinen kysymys: on kustannustehokkaampaa huoltaa ja uusia kattoa ennakkoon kuin korjata vahinkoja jälkikäteen.

Perusteellisessa ammattilaisen suorittamassa kuntotutkimuksessa selvitetään katon, vesikattopintojen ja rakenteiden yleiskunto. Lisäksi kaikki liitokset, läpiviennit ja vuotoriskikohdat tarkistetaan. Samassa yhteydessä varmistetaan, että kaikki vaadittavat kattoturvatuotteet löytyvät ja että ne ovat kunnossa. Mikäli mahdollista, myös yläpohjan rakenteet kartoitetaan vesivaurioiden varalta.

Kuntotutkimuksen jälkeen taloyhtiö saa käyttöönsä kartoituksen perusteella laaditun tutkimusraportin, josta käy ilmi kaikki tarkastuksessa havaitut vauriot, puutteet, virheet sekä vuoto- ja turvallisuusriskit. Raportti on taloyhtiölle kätevä työkalu, sillä se sisältää myös tarvittavat korjaussuositukset ja toimenpide-ehdotukset, joiden perusteella voi ryhtyä tarvittaviin huoltotöihin. Raportista käy ilmi myös, jos katto on tullut elinkaarensa päähän. Mikäli kattoremontti on raportin mukaan ajankohtainen, etenee se kuten mikä tahansa muukin taloyhtiön peruskorjaushanke.

Artikkelin asiantuntijana tekninen isännöitsijä Patrik Paakkonen.