Högre prislapp på försäkring av husbolaget: förbered dig i tid

År 2023 förväntas premierna för fastighetsförsäkringar öka exceptionellt mycket.  Bakom höjningstrycket ligger bland annat höga renoveringskostnader: Enligt Statistikcentralen steg byggkostnaderna i september med 6,2 procent jämfört med år 2021. Premierna påverkas såväl av det höga byggnadskostnadsindexet och de ökade ersättningsbeloppen för brand- och läckageskador som av försäkringsbolagens objektspecifika lönsamhetsåtgärder.

Retta Försäkringstjänster övervakar utvecklingen av husbolagets försäkringspremier i egenskap av försäkringsmäklare. Om försäkringspremierna stiger exceptionellt mycket eller villkoren försämras föreslår vi att disponenten konkurrensutsätter försäkringarna. Försäkringar kan också konkurrensutsättas på husbolagets initiativ. Det viktigaste är att fastigheterna har en lämplig och tillräckligt omfattande försäkring och att man har säkerställt ett lämpligt försäkringsskydd för husbolaget.

Hur kan Retta Försäkringstjänster hjälpa?

Retta Försäkringstjänster underlättar husbolagens vardag genom omfattande tjänster inom försäkringsskydd och i skadesituationer. Som en del av vår service konkurrensutsätter vi husbolagets försäkringar antingen med vissa intervaller eller efter separat överenskommelse. Våra experter ser till att våra kunder har den lämpligaste försäkringen för det egna husbolaget och inte i onödan betalar för mycket för den.

Vid en skada säkerställer våra skadeexperter att husbolaget ersätts enligt försäkringsvillkoren. Vi hjälper och företräder våra kunder i försäkringsfrågor och sköter intressebevakningen. 

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och produkter för att allt bättre tillgodose våra kunders behov. Retta Försäkringstjänsters kunder har tillgång till extra skydd som kan avhjälpa brister i fastighetsförsäkringen. En enskild kund skulle inte kunna få tillgång till en motsvarande kvalitetsprodukt, men tillsammans med våra tusentals kunder kan vi tillhandahålla tjänsterna till alla husbolag där Retta är disponent.


Fråga mer av din disponent!

Läs mer om Retta Försäkringstjänster:

Retta Försäkringstjänster är Rettas eget företag, som tillhandahåller försäkringsmäklartjänster. Vi erbjuder våra tjänster till Retta Fastighetsförvaltnings kundföretag i fastigheters försäkrings- och skadeärenden. Hörnstenen för vår verksamhet är att garantera snabb, professionell och högklassig service till fastighetsförvaltningen.

Som försäkringsexpert är vi oberoende av försäkringsbolagen och våra kunders företrädare och intressebevakare gentemot försäkringsbolagen.

Vår viktigaste uppgift är att se till att våra kunder har ett lämpligt tilltaget och heltäckande försäkringsskydd samt att ersättningsbesluten är rättvisa.

Så här fungerar Retta Försäkringstjänster:

 • Vi kontrollerar fastighetens uppgifter enligt överenskommelse för att hitta det lämpligaste försäkringssättet.
 • Vi utreder det nuvarande försäkringsskyddet och konkurrensutsätter det.
 • Genom att snabbt och smidigt hjälpa disponenten förkortar vi avståndet mellan disponenten och försäkringsvärlden, så att hen effektivt kan använda sin tid till andra saker inom husbolaget.
  • Vi levererar skadestatistik och skadeuppgifter för att hjälpa till med underhåll och fastighetsservice.
   • Vi informerar om väsentliga förändringar i försäkringsvillkoren och skadeersättningspraxisen.
   • Vi hjälper snabbt och sakkunnigt i händelse av skador.
 • Disponenten har också tillgång till vår webbtjänst dygnet runt, där hen i realtid kan se skade- eller försäkringsstatusen oavsett vilket försäkringsbolag försäkringen har tecknats vid.