Retta Isännöinti växer i Uleåborg – förvärvar TaloHelmi Oy:s verksamhet

Finlands största företag inom disponentbranschen Retta Isännöinti Oy har förvärvat TaloHelmi Oy:s affärsverksamhet i Uleåborg. Företagsförvärvet är en fortsättning av Retta Isännöintis tillväxtstrategi och stöder Retta Isännöintis mål att fungera som trendsättare inom disponentbranschen.

Talohelmi Oy har varit verksamt i Uleåborg sedan 2009, och som familjeföretag sedan 2015 har företaget uppnått en etablerad position i Uleåborgsregionen.

”Med förvärvet ville TaloHelmi Oy säkerställa att det finns sakkunnig och kompetent personal för kunderna och att personalen får det stöd som ett stort branschledande företag kan erbjuda i disponentarbetet. ”Att uppnå tillväxtmålet kändes väl tufft för ett familjeföretag, så vi tog oss en funderare. När vi sedan hittade en lämplig partner, var beslutet om affären lätt att fatta”, säger Raimo Holappa, styrelseordförande för TaloHelmi Oy.

”Vi ville hitta ett rättskaffens företag som skulle ta över kontrakten med våra goda bostadsaktiebolagskunder i Uleåborg. Personalen på TaloHelmi Oy kommer att fortsätta arbeta för Retta Isännöinti Oy. I praktiken kommer verksamheten att fortsätta i våra nuvarande lokaler på Hallituskatu 23 till slutet av 2020. Därefter flyttar vi verksamheten till Retta Isännöinti Oy i Uleåborg”, fortsätter Raimo Holappa.

”Jag vill gratulera ägarna till TaloHelmi för ett bra beslut att gå med i Retta Isännöintis utvecklingsprocess. Vi välkomnar TaloHelmis yrkeskunniga och aktiva personal till Retta Isännöinti och teamet på vårt kontor i Uleåborg. Tillsammans kan vi erbjuda TaloHelmis kunder i Uleåborgsregionen expertis från ett rikstäckande företag samt smidiga och utvecklingsorienterade tjänster, där vi investerar stort ”, konstaterar Tommi Ruotsalainen, regionchef på Retta Isännöinti Oy.

Som ett resultat av företagsförvärvet har TaloHelmi Oy:s giltiga kundavtal överförts till Retta Isännöinti Oy.

Retta Isännöinti är en del av Retta, som är Nordens största koncern inom fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster.

Mer information:

Tommi Ruotsalainen, regionchef norra Finland, Retta Isännöinti Oy, tfn 040 532 8113

Raimo Holappa, styrelseordförande, TaloHelmi Oy, tfn 044 351 8008