Energiatodistus

Kaunis maisemakuva katajannokka Helsinki Retta.fi

Energiatodistus on lakisääteinen dokumentti, joka ilmaisee rakennuksen ominaisuuksiin perustuvan laskennallisen energiatehokkuuden ja antaa mahdollisuuden vertailla eri rakennuksia keskenään. Rakennuksen kokonaisenergiakulutusta kuvataan energiatehokkuusluokalla, jonka asteikko on A-G. Laskennallinen energialuku määrittää energiatehokkuusluokan, joka muodostuu rakennuksen eri energiamuotojen kertoimilla painotetusta vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti (kWh/(m2vuosi). Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä.

Energiatodistusrekisteri, josta voi hakea 1.5.2015 jälkeen laadittuja energiatodistuksia

Lisätietoa Energiatodistuksista Motivan sivuilta.