Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset energiakatselmukseen

Työporukka sopii työtehtäviään mukavassa työtilassa retta.fi

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään neljän vuoden välein yrityksen energiakatselmuksen. Suuren yrityksen energiakatselmus täytyi tehdä ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä, joten seuraava katselmus on useimmilla yrityksillä edessä vuonna 2019.

Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tarkistetaan mahdollisuudet säästää energiaa. Yrityksen energiakatselmukseen kuuluu kohdekatselmuksia, joilla saadaan tärkeää tietoa kohteen energiankulutuksesta ja siihen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Katselmuksen kohteena voi olla esimerkiksi rakennus, rakennusryhmä, teollisuuslaitos tai sen osa.

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka henkilöstömäärä ylittää 250 henkilöä tai jonka liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja tase on yli 43 miljoonaa euroa. Koon määrittelyssä huomioidaan Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut työntekijät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat velvoitteen piiriin.

Energiatehokkuuslain mukaiseen suuren yrityksen energiakatselmukseen sisältyy koko konsernin tai yrityksen energiankäytön analysointi, yrityksen energiankäyttökohteiden ja energiankäytön määrään suhteutettu määrä kohdekatselmuksia, energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet sekä suunnitelma seuraavan neljän vuoden aikana tehtävistä kohdekatselmuksista.

Yritys hyötyy energiakatselmuksesta, koska sen myötä tiedetään, missä toimipaikoissa kuluu eniten energiaa ja mistä löytyy eniten säästöpotentiaalia. Energiansäästötoimenpiteet voidaan kohdistaa kohdekatselmusten avulla säästöjen kannalta potentiaalisimpiin kohteisiin. Retta Managementin Energia- ja ympäristöpalveluiden asiantuntijat ovat toteuttaneet useita suurten yritysten energiakatselmuksia. Useimmiten kohdekatselmuskierroksella tulee vastaan myös sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka eivät vaadi investointeja. Tällaisia ovat esimerkiksi asetusarvojen ja aikaohjelmien muutokset.

Voit kysyä lisätietoa ja tarjouksen suuren yrityksen energiakatselmuksesta Retta Managementin Energia- ja ympäristöpalveluista energia@retta.fi.

Lähde ja lisätietoa: Energiavirasto