Energiatehokkuus kiinteistöissä säästää kustannuksia ja ympäristöä

Pieni tyttö katsoo tablettia kuulokkeet päässä ja hymyilee lattialla istuen. Vanhemmat istuvat tytön takana Retta

Mittaaminen ja kulutusten seuranta ovat ensimmäinen askel energian säästämisessä

Mistä lähteä liikkeelle, jos olet kiinteistöjen omistaja tai käyttäjä ja ympäristövaikutukset sekä kohonneet energiakustannukset mietityttävät? Retta Managementin energiapalvelut ovat keskittyneet kiinteistöjen energia- ja vesikulujen hallintaan tavoitteenaan vähentää näiden kustannusten osuutta kokonaispotista sekä pienentää samalla kiinteistöjen hiilijalanjälkeä.

Seurannan lähtökohtana on, että siihen mitä mitataan, voidaan vaikuttaa. Jotta energiankäyttöä voitaisiin tehostaa tarkoituksenmukaisesti, on tiedettävä, kuinka paljon ja mihin energiaa kuluu kiinteistössä. On myös hyvä olla tietoinen siitä, millä tasolla energian ja veden ominaiskulutukset (esim. kWh/m3 tai dm3/m3) ovat muissa vastaavantyyppisissä kiinteistöissä. Kiinteistön ominaiskulutuksiin vaikuttavat mm. kiinteistön tyyppi (esim. toimistorakennus, varastorakennus), kiinteistön rakennusvuosi (erilaiset rakentamismääräykset), sijainti (vaikutus mm. lämmitystarpeeseen) sekä laitekanta. Aktiivinen kulutusseuranta mahdollistaa nopean puuttumisen kulutusmuutoksiin erilaisissa poikkeamatilanteissa

Energiaselvitys ja energiakatselmus

Energiaselvitysten ja -katselmusten sekä kulutusseurannan avulla voidaan etsiä keinot energiankäytön tehostamiseen kiinteistössä. Energiaselvityksen tai katselmuksen yhteydessä kiinteistöön tehdään kohdekäynti, jonka aikana selvitetään kiinteistön energiankäytön nykytila sekä energian- ja vedensäästöpotentiaali. Raportissa on esitetty toimenpiteille myös mm. säästövaikutukset ja takaisinmaksuajat. Energiaselvitysten ja katselmusten avulla säästötoimenpiteet on helppo kohdistaa oikein.

Lisätietoa energiakatselmuksista Motivan-sivuilta ja Asuinkerrostalojen energiakatselmukset

Paljonko energiaa ja rahaa voidaan säästää?

Säästöpotentiaali riippuu kohteesta – vuonna 2017 rakennetun kiinteistön haasteet ovat erilaisia kuin vaikkapa vuonna 1910 rakennetun. Jos kiinteistön kehitys energia-asioissa on ollut pitkäjänteistä ja asianmukaista, suurimmat mahdollisuudet liittyvät usein investointien tuomiin säästöihin. Jos taas kiinteistössä ei ole aikaisemmin kiinnitetty juurikaan huomiota esimerkiksi energiaseurantaan, niin jo pelkillä käyttöteknisillä toimenpiteillä (esim. asetusarvo- ja käyntiaikamuutokset) saadaan useimmiten aikaan säästöjä.

Voimme kuitenkin sanoa, ettemme ole vielä koskaan energiakierroksillamme törmänneet kiinteistöön, jossa ei säästöpotentiaalia olisi. Energiamanageeraus ja energiansäästötoimenpiteet yhdessä tai erikseen voivat vauhdittaa energiasäästöä jopa kymmeniä prosentteja.

Ota yhteyttä

energia@retta.fi

Tutustu myös muihin energiapalveluihin