Energiamanageeraus tähtää energian kulutuksen vähentämiseen

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Vaihtelevat vuodenajat sekä EU:n ja kansalliset lainsäädännölliset muutokset asettavat tiukkoja vaatimuksia tämän päivän kiinteistöille Suomessa. Erityisesti energian kulutus ja energiankäytön tehostaminen ovat asioita, joihin kiinteistöjen omistajien ja vuokralaisten on yhä enenevissä määrin kiinnitettävä huomiota.

Retta Management tarjoaa kiinteistön omistajille energiamanageerausta, jossa yhdessä energia-asiantuntijoidemme kanssa suunnitellaan juuri sinun kiinteistöillesi sopivat ratkaisut. Kyseessä on yksilöllisesti räätälöity palvelupaketti kiinteistöjen omistajille. Ratkaisuilla parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta toimitiloissa käyttöolosuhteista tinkimättä.

Energiakonsultoinnissamme otamme huomioon erilaisia energiatehokkuuteen ja kulutukseen vaikuttavia tekijöitä kiinteistön käyttömukavuutta ja yleistä viihtyisyyttä unohtamatta.

Energiamanageeraus ei jää energiakatselmukseen

Jokainen asiakas ja kiinteistö on erilainen, joten myös toteutettavan energiamanageerauksen sisältö vaihtelee. Yleensä yhteistyö aloitetaan energiakatselmuksella tai kevyemmällä energiaselvityksellä, jossa selvitetään energiankäytön nykytilanne ja energian ja veden säästämisen potentiaali sekä uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Kierroksen yhteydessä voidaan tehdä myös tarvittaessa käyttöteknisiä säätöjä (esimerkiksi käyntiaikamuutoksia tai asetusarvomuutoksia) sekä opastaa toimipaikan henkilöstöä energian- ja vedensäästöasioissa.

Useimmissa kiinteistöissä jo pelkillä käyttöteknisillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan suuria säästöjä ilman investointikustannuksia. Asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä energian käytölle tavoitteet, joilla pyritään määrätietoisesti ja järjestelmällisesti vaikuttamaan kiinteistön energiankulutukseen.  Johdamme yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteutusta ja raportoimme tuloksista.

Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on säästää energiaa sekä pienentää kiinteistön hiilijalanjälkeä ja tätä kautta säästää myös kustannuksissa. Käytännössä energiatehokkuus tarkoittaa muun muassa laitteiden säätöjen tarkastamista ja asettamista sopivalle tasolle.

Kiinteistön energiankulutusseuranta paljastaa viat

Kulutusseuranta on osa Rettan Managementin energia-asiantuntijoiden kiinteistölle tarjoamaa palveluvalikoimaa. Tarkka kulutusseuranta kiinteistöissä on oivallinen väline, kun halutaan alentaa energiakustannuksia. Seurannan avulla voidaan havaita erilaisia laitevikoja, vuotoja sekä asetusarvo- ja käyttöongelmia. Mikäli  näissä osa-alueissa on ongelmia, ylläpitokustannukset voivat nousta korkeiksi. Mikäli kiinteistö on etäseurannassa, pystytään mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoimaan nopeasti. 

Energiankulutusseuranta on tärkeää, sillä jopa 40 prosenttia kiinteistöjen ylläpitokustannuksista muodostuu energiasta eli sähkön-, veden- sekä lämmönkulutuksesta. Näihin puuttuminen mahdollistaa suuret säästöt ylläpitokustannuksissa.

Analysoimalla energiankulutusseurantaa saadaan selville koko kiinteistön energiasäästöpotentiaali, jota voidaan hyödyntää energiatehokkailla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla. 

Ota yhteyttä

Sähköposti: energia@retta.fi