Realia on nyt Retta, hauska tavata!

Kaunis maisemakuva katajannokka Helsinki Retta.fi

Tarinamme

Ulkoilmakansaa vaikka olemmekin, vietämme mekin elämästämme yli 90 % sisätiloissa. Ei ole siis lainkaan yhdentekevää, millaisiin käsiin elämämme kodit, työpaikat ja liiketilat uskomme.

Olemme osaltamme vaikuttamassa ihmisten elämänlaatuun ja siihen, kuinka he arjessaan onnistuvat. Pidämme huolta siitä, että vastuullemme uskotut tilat palvelevat tarkoituksessaan, että ne kestävät elämää, että ne mukautuvat siihen ja että ne toimivat ympäristön ja käyttäjiensä ehdoilla, ei toisin päin. Ydintehtävämme on siis vaalia ja kasvattaa tilojen arvoa – sekä euroilla laskettavaa että sitä, jota ei voi vain rahalla mitata.

Me uskomme siihen, että alan suurimpana Pohjoismaisena toimijana voimme muuttaa koko toimialaamme paremmaksi – ja sitä kautta parantaa asumista, työ- ja liike-elämää sekä tehdä kiinteistöomistajuudesta kestävällä tavalla tuottavampaa.
Haluamme, että meidät ja nimemme tunnetaan avoimuudesta, helppoudesta, luotettavuudesta ja siitä, että kun jonkin asian lupaamme hoituvan, se todella hoituu – ellei jo hoitunut.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi uudistamme brändimme?

Rettan brändiuudistus viestii jo kuljetusta muutosmatkasta ja kiteytyy uuteen nimeen. Useissa pohjoisissa kielissä Retta-sana muistuttaa oikeaa, hyvää ja oikeanlaista, ja toisaalta re-alkuisuus pitää uuden nimen kiinni tutussa toimialassa.

”Toivomme uuteen nimeemme liitettävän merkityksiä helposti lähestyttävästä, keskustelevasta ja oikeita valintoja tekevästä alan edelläkävijästä. Haluamme olla jatkossa entistäkin vahvempi suunnannäyttäjä koko alalle. Retta-brändin taakse sitoutuu suuri joukko osaavia ihmisiä, joiden haluna on ajatella koko kiinteistöalaa uudella tavalla”. Virta kertoo.

Miksi muutimme nimemme?

Nimen vaihdos liittyy vahvaan pohjoismaiseen strategiaamme. Haluamme, että yrityksemme toimii kaikilla toimialueillaan saman nimen ja brändin alla. Realia-nimen käyttö ei ollut mahdollista Ruotsissa, ja sen myötä nimen vaihdos tuli tarpeelliseksi. Brändiuudistus ja nimenmuutos konkretisoivat jo aiemmin aloitettua muutosmatkaamme. Haluamme olla kiinteistöjohtamisen halutuin palveluntarjoaja, työnantaja ja yhteistyökumppani.

Kuinka otat meihin yhteyttä?

Meillä asiakkaitamme edelleen palvelevat samat tutut henkilöt. Yhteystietomme säilyvät ennallaan. Sähköpostiosoitteet tulevat 31.5.2022 alkaen olemaan muotoa etunimi.sukunimi@retta.fi.

Mitä tapahtuu vanhaan sähköpostiosoitteeseen lähetetylle viestille?

Realia-sähköposteista tehdään uudelleenohjaukset uusiin sähköpostiosoitteisiin, eli myös vanhalla osoitteella lähetetyt sähköpostit tulevat meille toistaiseksi perille.  

Kuinka muutos vaikuttaa OmaRealia -palveluun?

OmaRealia on 31.5.2022 alkaen OmaRetta. Myös OmaRettan nykyisellä sivustolla on automaattinen uudelleenohjaus käytössä OmaRealiasta OmaRettaan. Muutos ei vaikuta asiakkaidemme OmaRealian käyttöön mitenkään.

Lapsi ja isä leikkimässä yhdessä iloisena uudessa asunnossa retta.fi

Pohjoismaiden suurin, mutta paikallisin

Kasvumme, menestyksemme ja tapamme tehdä töitä perustuu yhdessä tekemisen kulttuuriin ja yhteisiin arvoihin.

Näihin arvoihin nojaten olemme luomassa parempaa asumista ja asuntovarallisuutta kautta kaikkien yritystemme; sekä nimeämme kantavien että omilla nimillään tunnettujen.