Tietoa asumisesta

Värikkäitä taloja vierekkäin Helsingissä. Retta.fi

Tutustu artikkeleihimme taloyhtiöasumisesta:

Taloyhtiön järjestyssäännöt – tiesitkö näitä faktoja?
Taloyhtiön järjestyssääntöjen tulee olla kaikkien asukkaiden nähtävillä esimerkiksi rapun ilmoitustaululla. Jos taloyhtiölle ei ole vielä määritelty järjestyssääntöjä käyttöönotto on parasta hyväksyttää yhtiökokouksessa ja käydä ne läpi yhteisesti.

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja kuka voi kuulua hallitukseen?
Taloyhtiön hallitukseen kuuluu yleensä 3-5 yhtiökokouksessa valittua henkilöä. Osakkaiden lisäksi myös taloyhtiössä asuva vuokralainen voi olla hallituksen jäsen. Hallitus kokoontuu useimmiten noin neljä kertaa vuodessa.

Mitkä asiat kuuluvat taloyhtiössä isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle?
Isännöitsijä vastaa asunto-osakeyhtiön hallinnosta sekä arjen pyörittämisestä taloyhtiön hallituksen ohjeistamana. Isännöitsijän keskeinen tehtävä on yhteistyössä hallituksen kanssa kehittää kiinteistön arvoa ja huolehtia sen kunnosta pitkällä tähtäimellä. Huoltoyhtiö puolestaan huolehtii taloyhtiön pienistä kunnossapitotöistä sekä esimerkiksi oven avaamisesta.

Mihin yhtiövastiketta käytetään?
Kun ostat taloyhtiöstä asunnon, sinusta tulee kiinteistön omistavan asunto-osakeyhtiön osakas. Osakas on velvollinen osallistumaan taloyhtiön kulujen kattamiseen maksamalla vastiketta. Kuukausittain maksettava yhtiövastike on taloyhtiön tärkein tulonlähde, jolla rahoitetaan taloyhtiön toiminta. Lue tarkemmin, mihin yhtiövastiketta käytetään!

Missä tilanteessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous?
Ylimääräinen yhtiökokous on kokous, jossa isännöitsijä, hallitus ja osakkaat tapaavat varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tilanteissa, joissa yhtiöjärjestys niin määrää tai joissa yhtiökokous tai hallitus katsoo sille olevan tarvetta. Lue tarkemmin, milloin ylimääräinen yhtiökokous on syytä järjestää

Pelastusturvallisuus taloyhtiössä
Pelastussuunnitelma on ohje asukkaille poikkeustilanteissa toimimiseen. Taloyhtiön pelastussuunnitelman tekeminen on taloyhtiön hallituksen vastuulla. Suunnitelman tulee olla ajan tasalla sekä kaikkien asukkaiden saatavilla. Lue tarkemmin pelastusturvallisuudesta asunto-osakeyhtiössä!

Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys luovat perustan taloyhtiön toiminannalle
Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys luovat raamit asunto-osakeyhtiön toiminnalle. Niissä määritellään muun muassa osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Lain tärkein periaate on yhdenvertaisuus – se varmistaa, ettei yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä saa toimia niin, että yksi osakas hyötyy toisten kustannuksella.