lmoitus asumisrauhan häiriöstä, Retta Isännöinti Raisio (ent. Isännöintipalvelu Lehtiö)

Muiden asukkaiden huomioonottaminen, järjestysmääräysten noudattaminen ja yhteisistä tiloista huolehtiminen ovat viihtyisän asumisen edellytyksiä. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä.

Niin kerros- kuin rivitaloissakin voi kuulua erilaisia ääniä. Asukkailta ei voi vaatia täyttä hiljaisuutta, mutta hyvät käytöstavat pitää muistaa. Normaalin asumisen äänet kuuluvat kerrostalo- ja rivitaloasumiseen, eivätkä siis ole häiritsevää asumista. Suihkussa tai WC:ssä käynnistä tulevat äänet ovat pääosin normaaleja kaikkina vuorokauden aikoina, kuten myös lasten leikkimisestä valveillaoloaikaan kuuluvat äänet. Yöaikaan kovien äänien aiheuttamista on vältettävä.

Häiriöstä on aina oltava riittävä näyttö
Häiriöilmoituksessa tulee olla vähintään kahden (eri huoneistoissa asuvan) häiriön huomanneen asukkaan tiedot. Ilmoituksen jättäjää ei saateta häiriötekijän tietoon, mutta jos tapaus johtaa oikeusprosessiin, heidät saatetaan kutsua todistamaan.

Jos häiriöstä on riittävää näyttöä, huomautetaan häiriön aiheuttajaa. Huomautuksen jälkeen hallitus voi antaa asunto-osakeyhtiölain mukaisen virallisen varoituksen huoneiston hallintaan otosta. Jos häirintä todistettavasti jatkuu varoituksen jälkeenkin, voi hallitus kutsua yhtiökokouksen koolle päättämään huoneiston hallintaan otosta enintään kolmeksi vuodeksi.

Isännöitsijä ei yleensä ryhdy toimenpiteisiin, mikäli häiriön tuottaminen on vähäistä ja lyhytaikaista tai mikäli valittajia on vain yksi. Puhelimitse tehtyjä valituksia ei normaalisti huomioida. Sama koskee nimettöminä tehtyjä valituksia.

Nämä ohjeet on tehty siksi, että kummankin osapuolen oikeudet turvattaisiin ja että vältyttäisiin turhilta ja aiheettomilta valitusten käsittelyiltä. Mutta myös sen turvaamiseksi, että todelliset häiriön aiheuttajat saataisiin järjestykseen.

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.