Häiriöilmoitus, Retta Isännöinti, Turku (ent. Isännöinti-Saarto)

  • Kerro tarkasti, mistä huoneistosta häiriö aiheutuu ja mahdollisuuksien mukaan huoneistossa asuvien henkilöiden nimet (esim. nimi/nimet ovessa).
  • Myös muilta häiriöstä kärsineiltä naapureilta on hyvä saada vastaava ilmoitus tapauksesta. Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä vasta useamman kirjallisen häiriöilmoituksen jälkeen.
  • Ilmoituksessa tulee olla tarkka maininta häiriön ajankohdasta (päivämäärä ja kellonajat) sekä kuvaus häiriön laadusta – pelkkä viittaus ”usein toistuvaan häiriöön” EI ole riittävä.
  • Kerro ilmoituksessa, jos olet ollut häiritsevästä seikasta yhteydessä häiriön aiheuttajaan, ja miten hän siihen suhtautui sekä onko häiriö toistunut yhteydenottosi jälkeen.
  • Ilmoituksentekijän on annettava nimi- ja osoitetietonsa. Nimettömät ilmoitukset jätämme huomioimatta.