Asunto Oy Paasikulma, Lahti

Eettiset liiketapaperiaatteet retta.fi

Asunto Oy Paasikulma on vuonna 1958 valmistunut lahtelainen taloyhtiö, jossa on 72 asuntoa sekä 26 liikehuoneistoa. Taloyhtiön isännöitsijänä toimii Raimo Kiukas Retta Isännöinnistä.

Lähtötilanne:

Taloyhtiöiden lainsäädännölliset velvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2010 jälkeen. Asunto Oy Paasikulmassa haluttiin varmistaa, että kaikki velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti. Asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu kolme tehtäväaluetta, joista huolehtiminen näkyy taloyhtiöiden toiminnassa: kiinteistönpidosta huolehtiminen, hallinnointi eli osakkaiden tekemien remonttien dokumentoiminen ja valvominen sekä taloyhtiön talouden hoitaminen.

Ratkaisu:

Asunto Oy Paasikulman isännöitsijä Raimo Kiukas varmistaa, että tarvittavat selvitykset tehdään yhteistyössä hallituksen kanssa. Hallitus esittää kerran vuodessa yhtiökokouksessa kirjallisen kunnossapitotarveselvityksen vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Samalla esitetään selvitys taloyhtiössä tehdyistä remonteista. Osakkaiden remonttien valvomiseksi Kiukkaan isännöimässä taloyhtiössä on otettu käyttöön kirjallinen remonttityöohje, jonka perusteella osakas osaa toimia oikein. Taloudesta huolehtimiseksi laaditaan toimintakertomus, jossa selvitetään vuosittain tilikauden aikana tapahtuneet oleelliset taloudelliset poikkeamat sekä linjataan hallituksen näkemys taloyhtiön tulevaisuudesta.

Tulokset:

Tehdyillä suunnitelmilla ja säännöllisillä toimenpiteillä taloyhtiön toiminta on saatu suunnitelmalliseksi ja lisäkustannuksilta vältytty. Tulevat remontit ja taloyhtiön talouteen liittyvät asiat eivät tule osakkaille yllätyksenä, ja asioihin on helpompi vaikuttaa. Asukkaiden ei tarvitse huolehtia lainsäädännöllisten velvoitteiden tuomista yllättävistä lisälaskuista.

“Isännöitsijänä pidän huolen siitä, että taloyhtiöiden lukuisat lainsäädännölliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti.”

Isännöitsijä Raimo Kiukas