Kilpailun ehdot

1. Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestää Retta Asuntovuokraus (jäljempänä ”Järjestäjä”).

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua internetissä tekemällä Retta Asuntovuokrauksen Asuinaluetestin ja jättämällä yhteystietonsa testin viimeisellä sivulla. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. Osallistumalla kilpailuun liittyy samalla Retta Groupin yhteystietorekisteriin. Rekisteriin liittyneet saavat jatkossa hyviä, kohdennettuja etuja ja tarjouksia puhelimeen ja sähköpostiin suoramarkkinointirekistereistä maksimissaan kerran kuukaudessa. Näiden viestien yhteydessä voi kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Retta Groupin henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

3. Kampanja-aika

Kampanja-aika on 21.9.–30.10.2015.
Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kampanjan päätyttyä yksi palkinto. Palkinto on 150 € arvoinen lahjakortti Elämyslahjat.fi-palveluun. Lahjakortin käyttöehdot ovat Elämyslahjat.fin käyttöehtojen mukaiset.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Palkinnon voittaja vastaa kilpailupalkinnosta hänelle mahdollisesti aiheutuvista veroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Retta Groupin rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.