Arvonnan säännöt

Toimistorakennuksen julkisivu (täytekuva)

BLACK FRIDAY – Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä  

Retta Services Oy  
Valimotie 17–19  
00380 Helsinki 

2. Arvontakilpailuun osallistuminen  

Arvontaan voi osallistua Retta Asuntovuokrauksen Instagram tilillä arvontakilpailu postauksesta tykkäämällä ja tai sitä kommentoimalla. Lisäksi tulee tykätä Retta Asuntovuokrauksen tilistä. Toinen tapa osallistua arvontaan on solmia vuokrasuhde Rettan hallinnoimaan kerrostaloasuinhuoneistoon. Arvonnassa ovat mukana kaikki 15-30.11.2021 välisenä aikana vuokrasuhteen solmineet asukkaat. Retta Services Oy:n henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun. 

3. Kilpailuaika ja arvonta  

Kilpailu on voimassa 15.- 30.11.2021 välisenä aikana. Arvonta suoritetaan viimeistään 10.12.2021. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä.  

4. Facebook/Instagramin vastuunvapautus  

Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnassa. Retta Asuntovuokraus vapauttaa Facebook/Instagramin kaikesta vastuusta. Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebook/Instagramiin.  

5. Palkinto ja arvonta  

Arvomme kilpailuun osallistuneiden kesken 10kpl Elisan lahjakortteja, joilla saa vuoden (12kk) ilmaisen katseluajan Elisa Viihde Viaplay - palveluun.  

6. Palkinnon lunastus ja rajoitteet  

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.  

Arvonnan palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.  

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu  

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.  

8. Verot  

Retta Asuntovuokraus vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa kilpailupalkinnosta hänelle mahdollisesti aiheutuvista veroista.  

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus  

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Retta Asuntovuokrauksen rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.  

10. Sääntöjen muuttaminen  

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.  

11. Oikeudet  

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.